Publicidade
Chiquititas

Chiquititas

Bashamaim Yesh Elef Cochavim

Álbum: #Chiquititas - Mais Tocadas 0 Plays

Bashamaim Yesh Elef Cochavim Letra

Im ata sham, meal haananim
Tistakel gam al beit hayetomim
Al tikana laresha
Lizrok otam ze pesha
Atof otam bachom verachamim

Bashamaim yesh elef cochavim
Veulai sham cochav gam bishvili
Cochav, ani locheshet
Bocha umevakeshet
Azor li lehatzil et hayeladim

Ksheyagia yom machar
Ulai ihie kvar meuchar
Yeladim ktanim bli bait bli tikva
Bli chibuk shel mishpacha
Uvli af keren shel simcha
Rak mimcha ulai tagia ahava

Ein li ima ve gam avi halach
Ufeneihem kvar rak zicaron nishcach
Habait hu beiti
Atem col mishpachti
Otanu al tazniach al tishach

Ksheyagia yom machar
Ulai ihie kvar meuchar
Yeladim ktanim bli bait bli tikva
Bli chibuk shel mishpacha
Uvli af keren shel simcha
Rak mimcha ulai tagia ahava
Rak mimcha ulai tagia ahava